آموزش

کمیسیون ماده 5 شهرداری

کمیسیون ماده پنج(5) شهرداری یکی از کمیسیون های مهم وابسته به شهرداری و موضوع ساخت و ساز کمیسیون ماده 5…

تغییر کاربری اراضی چیست؟

تغییر کاربری اراضی چیست؟ تعریف تغییر کاربری این است که مالک یک ملک به دلیل ایجاد منافع بهتر نسبت به…

گواهی عدم خلاف ساختمان

گواهی عدم خلاف ساختمان گواهی عدم خلاف ساختمان به چه منظوری استفاده می شود؟ گواهی عدم خلاف ساختمان به مجوزی…

عوارض نوسازی شهرداری و قبض عوارض نوسازی شهرداری چیست؟

عوارض نوسازی شهرداری و قبض عوارض نوسازی شهرداری چیست؟ در سال 1347 قانون عوارض نوسازی شهرداری تصویب شد. این قانون…

گواهی پایانکار یا پروانه پایانکار چیست؟ مراحل دریافت آن چگونه است؟

گواهی پایانکار ساختمان گواهی پایان کار چیست و مراحل دریافت آن چگونه است؟ سازندگان ساختمان برای ساخت و ساز، باید…

کمیسیون ماده 77

کمیسیون ماده 77 شهرداری‌ها:  کمیسیون ماده 77 چیست؟ وظیفه این کمیسیون چیست؟  چگونه به تخلفات رسیدگی می‌کند؟ چه عوارضی توسط…

کمیسیون ماده 100 شهرداری چیست؟

کمیسیون ماده 100 شهرداری کمیسیون ماده 100 شهرداری چیست؟ وظیفه این کمیسیون چیست؟ کمیسیون ماده 100 چگونه به تخلفات ساختمانی…

ماده 101 شهرداری

کمیسیون ماده 101 شهرداری قبل از توضیح دادن کمیسیون ماده 101 شهرداری، لازم است که معنی یکسری از کلمات را…

پروانه ساختمان

پروانه ساختمان یا جواز ساختمان پروانه ساختمان چیست و چه کاربردی دارد؟ قبل از ساختن هرگونه ملک و ساختمان و…