کمیسیون ماده 77

کمیسیون ماده 77 شهرداری‌ها:

  •  کمیسیون ماده 77 چیست؟
  • وظیفه این کمیسیون چیست؟ 
  • چگونه به تخلفات رسیدگی می‌کند؟
  • چه عوارضی توسط کمیسیون ماده  77 شهرداری اخذ میشود؟
  • چه کسانی در کمیسیون ماده ی 77 شهرداری ها شرکت دارند؟
  • چگونه می توان از عوارضی که شهرداری تعیین می کند شکایت کنیم؟
  • برای پاسخ به این سوالات با شهرگشا همراه باشید.

وظیفه کمیسیون ماده 77 شهرداری‌ها چیست و چه افرادی در آن عضویت دارند؟

در قانون شهرداری مرجعی برای رسیدگی به اختلافات موجود میان مودی و شهرداری پیش‌بینی شده است؛ که در اولین فرصت و خارج از تشریفات امر دادرسی محاکم به موضوع رسیدگی و رای صادر نماید.

در همین راستا هر نوع اختلاف بین مودی و شهرداری درباره عوارض به کمیسیونی تشکیل شده از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و شورای شهر ارجاع می‌شود. تصمیم این کمیسیون قطعی است و دستورات این کمیسیون در مورد بدهی‌ها، طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اداره ثبت باید طبق نظر و تصمیم کمیسیون 77 به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری اقدام کند.

کمیسیون ماده 77 شهرداری ها

اقدام برای وصول کدام یک از عوارض در صلاحیت شهرداری‌ها است و آیا رفع اختلاف در مورد همه آن‌ها در صلاحیت کمیسیون ماده 77 است؟

عوارض شهرداری شامل مواردی مانند عوارض نوسازی، نقل و انتقال، سالیانه اتومبیل، شغلی واقع در حوزه استحفاظی شهر،ساخت و ساز و زیربنا است و لزوماً در صورت اعتراض به میزان این عوارض به نحوه وصول آن مرجع طرح شکایت همچنین حل اختلاف در حدود صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ است.

آئین رسیدگی به پرونده‌ها درکمیسیون 77 هم به این گونه است که اعضا پس از تشکیل جلسه در صورتی که حضور مودی ضروری باشد، وی را به جلسه احضار و در غیر این صورت بدون حضور وی اقدام به صدور رأی می‌کنند.

چند نکته در مورد کمیسیون ماده 77:

کمیسیون ماده 77 یکی از کمیسیون های موجود در شهرداری بوده که به اختلاف و شکایات راجع به عوارض و بهای خدمات پرداختی مودیان به شهرداری رسیدگی می نماید.

  • هرچند دبیرخانه کمیسیون ماده 77 در شهرداری واقع شده ولی این مرجع شخصیت حقوقی جدایی از شهرداری دارد.
  • رسیدگی در این کمیسیون، تک مرحله ای و رای صادره قطعی است و در برخی مواردِ خاص، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

زمان خریدنی است


دیدگاهتان را بنویسید