سامانه مشاوره ای شهرگُشا

اولین و تنها سامانه اختصاصی مشاوره به پرونده های شهرداری در سراسر کشور

آخرین مشاوره 1 دقیقه و 45 ثانیه قبل

حوزه های مشاوره

کارشناسان ما در چه حوزه هایی به شما خدمات می دهند؟

املاک

حقوقی

کمیسیون ماده 100

کمیسیون ماده 5

کمیسیون ماده 77

تغییر کاربری