کمیسیون ماده 77

ارسال: ۳۰ام فروردین ۱۴۰۱
کمیسیون ماده 77

کمیسیون ماده 77 شهرداری‌ها:  کمیسیون ماده 77 چیست؟ وظیفه این کمیسیون چیست؟  چگونه به تخلفات رسیدگی می‌کند؟ چه عوارضی توسط کمیسیون ماده  77 شهرداری اخذ میشود؟ چه کسانی در کمیسیون ماده ی 77 شهرداری ها شرکت دارند؟ چگونه می توان از عوارضی که شهرداری تعیین می کند شکایت کنیم؟ برای پاسخ به این سوالات با […]