گواهی پایانکار یا پروانه پایانکار چیست؟ مراحل دریافت آن چگونه است؟

گواهی پایانکار ساختمان

گواهی پایان کار چیست و مراحل دریافت آن چگونه است؟

سازندگان ساختمان برای ساخت و ساز، باید فرآیند هایی را سلسله وار طی کنند؛ از جمله این فرآیند ها اخذ مجوز های لازم، از مراجع صالح است. برای شروع کار نیاز است که به شهرداری مراجعه کرده و درخواست صدور پروانه نماید. زمانی که عملیات ساخت و ساز ساختمان تمام می‌شود سازنده باید از شهرداری مجوزی تحت عنوان گواهی پایان کار اخذ نماید.

زمانی که سازنده درخواست اخذ گواهی پایان کار را به شهرداری می‌دهد؛ شهرداری به بررسی ساختمان احداث شده می‌پردازد تا مطابق با مجوزهای لازم باشد.

گواهی پایان کار چیست؟

بصورت کلی و خلاصه این گواهی پایان عملیات ساختمانی را تایید می‌کند و یکی از مهم ترین مجوز های لازم برای ساخت و ساز و فروش یک ساختمان است.

با صادر شدن این گواهی مشخص می‌شود که سازه مورد تایید شهرداری و سایر سازمان ها است. درواقع این گواهی بدین معناست که اصول و مقررات فنی و شهرداری رعایت گردیده است و عوارض و مالیات های مربوط به آن پرداخت شده است.

کارشناسان شهرداری که به بازدید از ساختمان می‌پردازند که تایید کنند ساختمان مطابق با نقشه تصویب شده  احداث شده است و تمامی مقررات قانونی رعایت گردیده است؛ درصورتی که این کارشناسان بعداز بررسی تایید کنند، گواهی پایان کار به سازنده یا مالک تحویل داده می‌شود.

پایانکار ساخت

چرا اخذ گواهی پایان کار مهم است؟

 اخذ این گواهی در پایان عملیات ساخت و ساز الزامی است. با اخذ گواهی پایان کار سازنده اختیاراتی را در مورد سازه ساخته شده کسب می‌نماید؛ که به شرح زیر می‌باشد:

 • با اخذ گواهی پایان کار، مشخص می‌شود که سازنده مطابق با پروانه و مجوز های اولیه ساختمان عمل کرده و در ساخت ملک تخلفی نشده است و این سازه مورد تایید شهرداری و سایر مراجع ذیربط می‌باشد.
 • برای گرفتن وام مسکن و یا وام از روی سند خانه، نیاز است که ساختمان گواهی پایان کار داشته باشد.
 • بدون اخذ این گواهی امکان صدور صورت مجلس تفکیکی وجود ندارد و نمی‌توان برای ملک، سند مالکیت مجزا صادر کرد.
 • طبق گفته قبلی سند برای ساختمان و هر یک از واحد ها نیز صادر نمی‌شود.
 • گاهی ممکن است یکی از واحدهای یک ساختمان به صورت پیش فروش به شخصی فروخته شود که این قرارداد پیش فروش باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد. باید دراین قرارداد فروشنده متعهد گردد که گواهی پایان کار را اخذ نماید و تاریخ حضور خود در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال ملک و حتی دفتر اسناد رسمی را که او متعهد به حضور می گردد، باید تعیین شود و برای عدم حضور او ضمانت اجرایی توسط طرفین در قرارداد مشخص شود. حال در تاریخ تعیین شده یا فروشنده گواهی پایان کار را نگرفته است که در این صورت امکان انتقال ملک از طریق سند رسمی در آن دفترخانه وجود نخواهد داشت، و یا اینکه او گواهی پایان کار را گرفته است که در این صورت دو فرض قابل طرح است، اول این که فروشنده در تاریخ مقرر بین طرفین به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه نموده که در این صورت به تعهدات خود عمل کرده است و ملک به خریدار منتقل می گردد، همچنین ممکن است در تاریخ مقرر شده در قرارداد پیش فروش در دفترخانه ای که تعیین گردیده است حضور نیابد که در این صورت خریدار باید تا پایان وقت اداری در دفترخانه تعیین شده صبر نموده و در پایان وقت اداری از سردفتر مربوطه برای حضور خود گواهی حضور و برای عدم حضور فروشنده گواهی عدم حضور فروشنده را اخذ نماید. با استفاده از این گواهی باید به مرجع ذی صلاح مراجعه کرده و طی دادخواستی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال را خواستار شود.
 • در صورتی که فروشنده گواهی پایان کار را اخذ نموده باشد در این صورت دادگاه وی را الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهد نمود ولی در صورتی که او گواهی پایان کار را اخذ نکرده باشد امکان انتقال به صورت سند رسمی وجود نخواهد داشت که در این صورت خریدار موظف است در دادخواست خود الزام وی به اخذ گواهی پایان کار و سپس الزام به تنظیم سند رسمی را از او بخواهد.

پایان کار ساختمان شهرداری

مدارک مورد نیاز برای صدور گواهی پایان کار ساختمان:

 • اصل و کپی سند مالکیت
 • اصل و کپی شناسنامه وکارت ملی
 • درصورت فوت مالک اصل و کپی انحصار وراثت و کپی مدارک شناسایی ورثه
 • اصل و کپی فیش عوارض نوسازی سالیانه
 • اصل و کپی فیش آب، برق، گاز، تلفن
 • ارائه کارت سازه، برگه اتمام عملیات ساختمانی و کلیه گزارشات مرحله‌ای و همچنین تادییه استاندارد برای آسانسور در ساختمان‌های نوساز
 • اصل و کپی پروانه ساختمانی
 • نقشه معماری ملک دارایی مهر شهرداری منطقه به همراه CD

با شهرگشا همراه باشید 😍

زمان خریدنی است


دیدگاهتان را بنویسید