گواهی پایانکار یا پروانه پایانکار چیست؟ مراحل دریافت آن چگونه است؟

ارسال: ۱۰ام تیر ۱۴۰۱
پروانه پایانکار ساختمانی

گواهی پایانکار ساختمان گواهی پایان کار چیست و مراحل دریافت آن چگونه است؟ سازندگان ساختمان برای ساخت و ساز، باید فرآیند هایی را سلسله وار طی کنند؛ از جمله این فرآیند ها اخذ مجوز های لازم، از مراجع صالح است. برای شروع کار نیاز است که به شهرداری مراجعه کرده و درخواست صدور پروانه نماید. […]