پروانه ساختمان

ارسال: ۱۴ام آذر ۱۳۹۸
پروانه ساختمان

پروانه ساختمان یا جواز ساختمان پروانه ساختمان چیست و چه کاربردی دارد؟ قبل از ساختن هرگونه ملک و ساختمان و با هر نوع کاربری در حوزه ساخت و ساز شهری و روستایی، ضروری است که مالک با مراجعه به مراجع صدور پروانه که شامل شهرداری ها یا دفاتر خدمات الکترونیک می‌شود، مجوزی به عنوان جواز(پروانه) […]